Chưa được phân loại

Ý nghĩa lá bài Ten of Swords

Ý nghĩa lá bài Ten of Swords thường tượng trưng cho một thất bại bất ngờ hoặc thiên tai, và nguồn sức mạnh này